ม.วลัยลักษณ์ ตั้งกรรมการฯพัฒนาฟาร์มมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนฟาร์มฯเป็นแหล่งเรียนรู้นักศึกษา เกษตรกร นักวิจัย กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน