ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Lessons from membrane chemistry to phenotypes of transgenic mice"