ผู้ช่วยทูตฝรั่งเศส เยือน ม.วลัยลักษณ์ สานต่อความร่วมมือด้านการศึกษา