นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ ทูลเกล้าถวายรายงานฯในงานนิทรรศการ “๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ชาวนราธิวาสน้อมภักดี ถวายองค์ราชันย์”