ข่าวทั่วไป

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช

ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช
   
     ประเพณีโบราณแต่กาลก่อน ศรีธรรมราชมหานครกระฉ่อนฉาน
สืบทอดกันมาเนิ่นช้านาน สืบสายธารจากตามพรลิงค์ ศรีวิชัย
     ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ มีมาไกลลับลิบยังสดใส
ทำบุญให้เปตชนหนทางไกล จากนรกภูมิท่านได้เดินทางมา
     รับอาหารหวานคาวเค้าลูกหลาน บังสุกุลให้ท่านสารภาษา
พิธีกรรมทำบุญหนุนวิญญาณ์ ได้หรรษาอิ่มบุญเป็นทุนตน
     เป็นกตัญญูชูความดีที่ประกอบ มนัสนอบบูชาสถาผล
บุญทุกอย่างต่างให้บรรพชน เพื่อท่านคลายหมองหม่นหนทางอบาย
     ขนมห้าอย่างช่างเอกได้เสกสรร ลา พอง ไข่ปลา หนมบ้า นั้นมันเหลือหลาย
ดีซำ ล้ำเลิศเด่นเพริศพราย มีความหมายต่อเปตชนผลเนื่องนาน
     สิบสามค่ำนำลูกหลานไปจ่ายตลาด ซื้อของจัดหมฺรับดับถาดสารทอาหาร
เบญจขนมผสมภักษาค่าตระการ ผลไม้หอมหวานซ่านซึ้งใจ
     ทำบุญใส่บาตรในพระพุทธศาสนา เอาหมฺรับให้ยายตาหน้าผ่องใส
ร่วมชิงเปรตเขตหลาน่าชื่นใจ สามัคคียิ่งใหญ่ในประเพณี
     ประเพณีเดือนสิบหยิบมากล่าว แรมหนึ่งค่ำเรื่องราวบุญราศี
ถึงแรมสิบห้าค่ำล้ำบุญประเพณี ควรไทยใต้ทุกถิ่นที่ได้ทำกัน
     รักษาบุญเดือนสิบศรีธรรมราชให้ยืนยั่ง รวมพลังสามัคคีมีสร้างสรรค์
ต้องสืบทอดให้รอดอยู่ดูผ่องพรรณ ประเพณีบุญสารทเดือนสิบนั้นนิรันดร
   
  รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
พุธ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙

TOP