ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับกระทรวงวิทย์ฯ จัดกิจกรรมสรรหาสมาชิกอสวท.เมืองคอนดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเพื่อสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรี จิตต์วรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเปิดอย่างเป็นทางการ และได้รับความสนใจจากบุคคลหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปประมาณ 100 คน เข้าอบรมเป็น อสวท. ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร กล่าวว่า กิจกรรมการสรรหาสมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำไปสู่การคิดแบบวิทยาศาสตร์ เกิดสังคมการเรียนวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการดำเนินชีวิตประจำวัน โดย อสวท.เป็นตัวกลางในการเผยแพร่ความรู้และนำความต้องการของชุมชนเสนอต่อคลินิกเทคโนโลยี เพื่อนำโครงการเข้าสู่ชุมชนของตนต่อไป ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีสมาชิก อสวท. จำนวนกว่า 9,000 คน กระจายอยู่ใน 51 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวยังมี การบรรยาย หัวข้อ “กลไกการทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดย คุณดาวริน สุขเกษม ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ การบรรยายและสาธิต หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ทันสมัยกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน” และกิจกรรมสัมพันธ์ โดย นายธนากร พละชัย ที่ปรึกษาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) การบรรยายแนะนำคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย และนำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จ โดย ผู้แทนคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อสวท. และเวทีเสวนาสมาชิก อสวท. ใหม่ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการทำงานด้าน วทน. ร่วมกับ วท. และเครือข่าย (ช่องทางการรับบริการและวิธีการเสนอประเด็นปัญหา/ความต้องการ)

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=1189

TOP