14 สถาบัน ร่วมฉลอง 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยเผยแพร่ 10 บทความ ใน Walailak Journal of Science and Technology