ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

14 สถาบัน ร่วมฉลอง 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยเผยแพร่ 10 บทความ ใน Walailak Journal of Science and Technology

Walailak Journal of Science and Technology เผยแพร่ฉบับพิเศษ Special Issue on Pharmacy and Pharmaceutical Sciences ในโอกาส 10 ปี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ประกอบด้วย 10 บทความจาก University of the Ryukyus และ Toho University ประเทศญี่ปุ่น Nims University และ M. D. University ประเทศอินเดีย Freie Universität Berlin และ University of Applied Sciences Kaiserslautern ประเทศเยอรมนี Laboratoire SPIRAL ประเทศฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศิลปากร บรูพา พะเยา รังสิต ขอนแก่น สงขลานครินทร์ และวลัยลักษณ์ มี ศาสตราจารย์ ดร. พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร. อภิชาต อธิไภริน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทำหน้าที่บรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor) ประจำฉบับ

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก http://wjst.wu.ac.th/

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/

TOP