ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศิลปศาสตร์