มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวันมหิดล ถวายสักการะและรำลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย