ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559