ข่าวทั่วไป

ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ถ่ายภาพและอัดภาพในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจขอรับเอกสารการเสนอราคาเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ถ่ายภาพ ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 979/44-45 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ททบ.5) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 กันยายน 2559 กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 12.00 น. และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 075-673716-20

เอกสารแนบ : ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ถ่ายภาพ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559

TOP