มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการแนะนำมหาวิทยาลัยในงานบุญสารทเดือนสิบ ปี 59