ข่าวเด่น

คณะผู้บริหารและพนักงาน ม.วลัยลักษณ์ เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ (4 กรกฎาคม 2559) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2559 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย พร้อมด้วยมังคุดภูเขา ซึ่งเป็นผลผลิตจากสวนของนายสมชาย ชำนะ เกษตรกรตำบลกำโลน และนายจำเนียร ลือชาศัพท์ เกษตรกรตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP