ข่าวการศึกษา

หอพักนักศึกษาบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

งานหอพัก ส่วนกิจการนักศึกษา ยินดีต้อนรับ บัณฑิตทุกท่านกลับบ้าน "ลักษณานิเวศ" โดยได้จัดบริการที่พักสำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริการที่พักระหว่างวันที่ 3 - 8 ตุลาคม 2559
2. บริการที่พักโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมหอพัก โดยให้เข้าพักร่วมกับนักศึกษาปัจจุบัน
3. บริการที่พักเฉพาะบัณฑิต และสามารถเข้าหอพักได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้น
4. ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้า-ออกหอพักโดยวางบัตรหอพักชั่วคราวทุกครั้ง


การขอใช้บริการที่พัก
บัณฑิตรายงานตัวเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-16.30 น ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายของตนเอง
2. ตรวจสอบรายชื่อ ณ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรมนักศึกษา
3. ลงชื่อพร้อมระบุห้องที่พัก
4. รับบัตรหอพักชั่วคราว
5. เข้าหอพัก
** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานหอพัก อาคารกิจกรรม โทร 075-673000 ต่อ 4013 หรือ 4018 **


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th/default.asp

TOP