ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ร.พ.สงขลานครินทร์