ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงาน ร.พ.สงขลานครินทร์เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นพ.จรัส จันทร์ตระกูล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศูนย์การแพทย์ พร้อมด้วยคณบดีสำนักต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงาน การบริหารจัดการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์ เรืองศักดิ์ ลีธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลดังกล่าว ให้การต้อนรับ ที่ประชุม 201 ชั้น 2 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับฟังการบรรยายภาพรวมของคณะแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ การวางแผนจัดเตรียมและบริหารจัดการเครื่องมือทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องมือทางรังสี เครื่องมือเพื่อบริการ Lab เครื่องมือที่ใช้ในห้องผ่าตัดและ ICU เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อและวัสดุชุดเครื่องมือแพทย์ การเตรียมเครื่องมือ/วัสดุสำหรับบริการอาหารผู้ป่วย เครื่องมือ Chiller Boilerและเครื่องปั่นไฟฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการผู้ป่วยภายนอก พร้อมทั้งศึกษาดูงานฝ่ายบริการพยาบาล งานเวชระเบียนและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

สำหรับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยระดับตติยภูมิ(โรคยากและซับซ้อน) ใน 14 จังหวัดภาคใต้ มีขนาด 853 เตียง มีอาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น 8 หลัง อาคารทุกหลังเชื่อมต่อกัน ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินในสาขาต่างๆ ได้แก่ เวชปฏิบัติทั่วไป สูตินรีเวช ศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม ศัลยศาสตร์ ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด ตา หูคอจมูก จิตเวช นอกจากนี้ยังให้บริการคลินิกระงับปวดและฝังเข็ม รังสีรักษาและผ่าตัด และยังมีศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านหัวใจ มะเร็ง ทางเดินอาหารและตับ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP