ข่าวทั่วไป

ประกาศการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จัดการร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 4-7 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้สนใจโปรดยื่นเอกสารข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ แผนการดำเนินการ ประสบการณ์ (ถ้ามี) และข้อเสนอสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้แก่มหาวิทยาลัย โดยยื่นที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายในวันที่ 29 กันยายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น. และกำหนดเปิดซองคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้เสนอในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 075-673716-20

เอกสารแนบ : ประกาศการคัดเลือกผู้จัดการระบบร้านค้าจำหน่ายสินค้าแบบเบ็ดเสร็จ (Organizer) ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

TOP