ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ จนท.สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา ดูงานการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร