ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับ จนท.สำนักงานชลประทานที่ 16 สงขลา ดูงานการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร

ส่วนประชาสัมพันธ์และหน่วยพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา จำนวน 40 คน ศึกษาเรียนรู้งานด้านการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยให้การต้อนรับ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร

TOP