ข่าวเด่น

อธิการบดี ร่วมรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร"ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมรายการ "เช้านี้ที่เมืองนคร" ในวันที่ 28 กันยายน 2559 เวลา 08.00-09.00 น. ทางสทท.นครศรีธรรมราช พูดคุยถึงวิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย รวมทั้งความก้าวหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 โดยมี นายฐชนม์พรหม สมสุข และนางสาวปิ่นมณี นาควารี ดำเนินรายการ

TOP