ม.วลัยลักษณ์ เผยผลการประกวดสื่อสารคดีโทรทัศน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม