ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คนใหม่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม เดินทางเข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่ง นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคนใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP