ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข ได้รับเชิญไปบรรยายพิเศษที่สถาบันชั้นนำระดับนานาชาติ 2 แห่ง