เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 16 จังหวัดสงขลา ศึกษาเรียนรู้งานด้านการจัดการความรู้และพัฒนาองค์กร ม.วลัยลักษณ์