ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วมเยอรมนี ต่อยอดงานวิจัยไม้จากต้นปาล์ม