ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ลงนามร่วมเยอรมนี ต่อยอดงานวิจัยไม้จากต้นปาล์มเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Dr.Hartmut Henneken, Director, Research Services and Speaker of PalmwoodNet ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตไม้จากต้นปาล์ม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นิรันดร มาแทน หัวหน้าศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ ม.วลัยลักษณ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยฯ และส่วนวิเทศเทศสัมพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การลงนามครั้งนี้นับเป็นความสำเร็จของหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานวิจัย และการขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการวิจัยระดับสูง ระหว่าง ม.วลัยลักษณ์ กับ Palmwood NetCore Team ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในประเทศเยอรมนี จำนวน 5 บริษัท ประกอบด้วย 1) Jowat SE/ Detmold/ Germany 2) Leitz GmbH & Co. KG with Boehlerit GmbH & Co. KG/ Oberkochen/ Germany 3) Minda Industrieanlagen GmbH/ Minden/ Germany 4) Simon Möhringer Anlagenbau GmbH/ Wiesentheid/ Germany 5) Palmwood R+D /Freiburg/ Germany ที่ได้รวมตัวขึ้นเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตไม้จากต้นปาล์ม และการเพิ่มผลผลิตเชิงพานิชย์ โดยคำนึงถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ Palmwood NetCore Team ยังมีสมาชิกสมทบ (Associate Partners) ในประเทศเยอรมนี ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย อีกจำนวน 14 หน่วยงาน ดังนี้ 1)Wood Technology/ Ostwestfalen-Lippe University of Applied Sciences / Lemgo/ Germany 2) Wood Science and Technology/ University Hamburg/ Germany 3) Maschinenfabrik Gebr. Schroeder/ Warendorf/ Germany 4) SMB Maschinenbau GmbH, Vöhringen/ Germany 5) Maderas Holztechnik, Höxter/ Germany 6) Forest Research Institute Malaysia (FRIM) 7) Kasetsart University/Thailand 8) Walailak University/Thailand 9) Malaysian Timber Industry Board (MTIB) 10) Malaysian Palm Oil Board (MPOB)* 11) Universiti Putra Malaysia (UPM) 12) Malaysian Panel-Products Manufactures Association (MPMA) 13) Felda Global Ventures Holdings Berhad (FGV) 14) Samling Group

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์

TOP