ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรชื่นชม นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน ทำความดีเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการทำคุณความดีเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนแก่นักศึกษา และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร

ทั้งนี้ นางสาวชนัญชิดา เกื้อหนุน นักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างเดินทางกลับจากการฝึกงาน โดยได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนและฝึกปฏิบัติงานในวิชาชีพพยาบาล ปฐมพยาบาลผู้ประสบเหตุและนำส่งต่อโรงพยาบาล ถึงมือแพทย์อย่างปลอดภัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชื่นชม นศ.พยาบาลม.วลัยลักษณ์ สั่งพ่อจอดรถ ลงช่วยคนเจ็บบนถนน

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP