ข่าวทั่วไป

ประชันหนังตะลุงเนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบปีนี้หนังตะลุงจากจังหวัดสงขลาครองถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลสี่หมื่นบาท

การจัดประชันหนังตะลุงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๑๑ ปีนี้ จัด ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ด้วยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครฯ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช และเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ผลการประชันได้หนังที่ได้รับถ้วยพระราชทานรางวัลเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้( ๔ ต.ค.) หลังจากที่ขับเคี่ยวกันมาจาก ๒๘ คณะ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หนังเอิบน้อย เสน่ศิลป์ รางวัลถ้วยพระราชทานฯ เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ หนังเศวต หัวไทร ถ้วยรางวัล เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ หนังเลิศฟ้า ตะลุงสากล ถ้วยรางวัล เงิน ๒๐,๐๐๐ บาท


TOP