ประชันหนังตะลุงเนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบปีนี้หนังตะลุงจากจังหวัดสงขลาครองถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลสี่หมื่นบาท