แจ้งสถานที่ห้องสตูดิโอสำหรับบริการถ่ายภาพนักศึกษาที่ใช้บริการอัดภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรกับบริษัทวสันต์สตูดิโอ จำกัด