ข่าวทั่วไป

แจ้งสถานที่ห้องสตูดิโอสำหรับบริการถ่ายภาพนักศึกษาที่ใช้บริการอัดภาพรับพระราชทานปริญญาบัตรกับบริษัทวสันต์สตูดิโอ จำกัด

บัณฑิตท่านใด ที่จองเพื่อใช้บริการอัดภาพกับบริษัทวสันต์สตูดิโอ จำกัด สำหรับภาพภ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ สามารถรับสิทธิ์ถ่ายภาพในสตูดิโอฟรี ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการถ่ายภาพในห้องสตูดิโอได้ที่ ห้องโถงกลาง ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559 นี้ จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

TOP