ข่าวเด่น

อธิการบดี เผยแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายการวิทยุ “อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร”เมื่อวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2559 เวลา 13.15 – 13.55 น. ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติร่วมพูดคุยในรายการวิทยุ “อสมท. เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร” เพื่อบอกเล่าแนวทางและยุทธศาสตร์การบริหารและการดำเนินการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งความก้าวหน้าศูนย์การแพทย์ โดยมี นางสาวจุฑามาศ ศรีษะแก้ว (ดีเจติ๊ก) ดำเนินรายการ

โอกาสเดียวกันนี้ นายจิรวัฒน์ อนุกูล นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

TOP