อธิการบดี เผยแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในรายการวิทยุ “อสมท.เพื่อชุมชน ที่นี่เมืองนคร”