ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมชมบรรยากาศดนตรีในสวนแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ประจำปี 2559 พบกับวงดนตรี WU BAND วงดุริยางค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และWU Ensemble เพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ อาคารไทยบุรี

TOP