ข่าวทั่วไป

เปิดสั่งจอง DVD บรรยากาศพระราชทานปริญญาบัตร 2559

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดรับสั่งจอง DVD บรรยากาศพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษาและผู้สนใจ ในราคา 100 บาท พร้อมจัดส่งฟรี

ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้แล้ววันนี้ - 7 ตุลาคม 2559 ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือบูธร้านศูนย์หนังสือฯ บริเวณ Cover Walkway ด้านหลังอาคารเรียนรวม 5

TOP