เชิญชมการถ่ายทอดสด พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘