เปิดตัวแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์