ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

เปิดตัวแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดทำแฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ แฟนเพจวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ากดไลค์และกดติดตามความเคลื่อนไหวของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่ facebook: วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจส่งบทความตีพิมพ์ติดต่อได้ที่ สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-3565, 0-7567-3566, 0-7567-3567 โทรสาร 0-7567-3553

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP