ข่าวทั่วไป

ดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานดนตรีในสวน “Pride of Walailak” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ลานน้ำพุ อาคารไทยบุรี เนื่องในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2558การแสดงดนตรีในสวนจัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ สร้างมิตรภาพ ความผูกพันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาผ่านสุนทรียแห่งเสียงดนตรีเนื่องในโอกาสแห่งความสำเร็จ โดยมีการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU Band) นักเรียนจากวงดุริยางค์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช และดนตรี WU Ensemble

ภาพกิจกรรม

TOP