ประกาศรับสมัครนายช่างเทคนิค และพนักงานขับรถยนต์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี