ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 20/2559 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 3 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการ คัดเลือก

TOP