ข่าวเด่น

ขอเชิญชวนร่วมพิธีรวมใจถวายพระพรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะแพทย์ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายการรักษา ดังได้ทราบโดยทั่วกันนั้น

ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีรวมใจถวายพระพร เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ร่วมสวดมนต์บทสวด “โพชฌังคปริตร”
2. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร
3.ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

TOP