ขอเชิญชวนร่วมพิธีรวมใจถวายพระพรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร