Location

0 7567 3000

ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

14/10/2559

4441

 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ โถงอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นศูนย์รวมใจของชนชาวไทยทั้งชาติ พระองค์เป็นผู้มีพระปรีชาในศิลปวิทยาการหลายแขนง อาทิ ดนตรี วรรณคดี การต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ อีกทั้งทรงพระปรีชาอย่างหาที่เปรียบมิได้ในการพัฒนาประเทศ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทั่วทุกภูมิภาค ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช พระองค์ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคุณูปการอีกนานัปการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร สำหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทรงมีพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงพระราชทานนามของสถาบันแห่งนี้ว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” อันเป็นมิ่งมงคลแก่เหล่าคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า อย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้น ได้อ่านบทกลอนถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ “พระมิ่งแก้ว พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช”

          พระเอยพระมิ่งแก้ว ภูมิพล พ่อเอย
พระเสด็จสู่เมืองบน ภพแก้ว
ชลเนตรเอ่อนภดล ไหลหลั่ง
ราษฎร์ทุกข์ทับคลาดแคล้ว ปิ่นเกล้าภูมิพล
          ผลพระทรงก่อเกื้อ ทศธรรม พ่อเอย
เจ็ดสิบปีทรงนำ สุขให้
ยุรยาตรทนตรากตรำ ทุกถิ่น ไทพ่อ
ขอพระวิญญาณได้ สู่ฟ้าเสวยสวรรค์


 

โอกาสนี้ ผู้เข้าร่วมพิธีนัอมเกล้าถวายอาลัยส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย ได้พร้อมใจกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลา 9 นาที และร่วมลงนามถวายอาลัย เป็นอันเสร็จพิธี

อนึ่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญทุกท่านร่วมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์