ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมและปฏิบัติภาวนา เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา

19.00 น. ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา 19.00 น. - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- ปรารภธรรมโดยพระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
- พิธีสวดพระอภิธรรม
- ปฏิบัติสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
เวลา 20.00 น. เสร็จพิธี

การแต่งกาย : ชุดไว้ทุกข์ / นักศึกษาสวมเครื่องแบบนักศึกษางดผูกเน็คไท


TOP