ข่าวทั่วไป

เครือข่ายพัฒนานักศึกษา มอ.วิทยาเขตปัตตานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเครือข่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 15 คน นำโดย ดร.หริรักษ์ แก้วกับทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศึกษาเรียนรู้ระบบงานกิจการนักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวต้อนรับ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา นายสุกฤษฎิ์ โมสิโก นายกองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ผู้แทนสภานักศึกษา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ประมวลภาพ

TOP