ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รับสมัครวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ปีงบประมาณ2560

โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมเปิดรับสมัคร นักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไป เข้าสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1/60 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

รอบที่ 2/60วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

รอบที่ 3/60วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

รอบที่ 4/60วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

**ทั้งนี้ก่อนการสอบจะมีการเปิดอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ จำนวน 5 ครั้ง/รอบ**

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ 075-672664,075-672227


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP