ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๘๙ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ