ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๘๙ รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานเพลินตา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมอธิษฐานจิตน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัยแด่พระองค์ท่าน โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๘๙ รูป จากวัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมรับบิณฑบาตจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติและประชาชนในอำเภอท่าศาลา จำนวนกว่า ๒๐๐ คน

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จากนั้น พระเทพวินยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมพระภิกษุทั้ง ๘๙ รูป ร่วมกันสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP