ข่าวทั่วไป

ผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 7 วันแห่งการสวรรคตเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม นายสิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 7 วัน (สัตมวาร) แห่งการสวรรคต ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น โดยมีชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วนที่แต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สีขาวดำเข้าร่วมพิธีกว่า 5,000 คน ที่บริเวณถนนราชดำเนิน หน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP