ข่าวทั่วไป

บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่านได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นช่างภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน"โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ ถวายคารวาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 ท่าน ได้รับเกียรติแต่งตั้งให้เป็นช่างภาพประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ใน"โครงการบันทึกประวัติศาสตร์ ถวายคารวาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วย

- นายนาวิน เนาวพงศ์ Navin Nowvapong ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

- นายชัยยันณ์ ดำแก้ว Chaiyun Damkaew ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

นับว่าเป็นเกียรติอันสูงส่งของชีวิต


TOP