สำนักวิชาการจัดการม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช