ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาการจัดการม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของสำนักวิชาการจัดการ จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร บริเวณโถงกลางอาคารวิชาการ 3 ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

โอกาสนี้ คณบดีสำนักวิชาการจัดการประธานในพิธี กล่าวถวายอาลัย และผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย 9 นาที เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับประเทศไทยมากมายจนทำให้ประเทศเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้ หลังจากนั้นประธานในพิธีตัวแทนคณาจารย์ นักศึกษาถวาย ได้ถวายมาลัยดอกไม้ เป็นอันเสร็จพิธี

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP