ข่าวทั่วไป

ย้ายสถานที่ให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดม.วลัยลักษณ์เป็นการชั่วคราว

เนื่องด้วยถนนทางเข้าคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนพื้นผิวถนนทำให้มีสภาพเป็นหลุมบ่อและขรุขระเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการไม่สามารถเดินทางมายังคลินิกกายภาพบำบัดได้ จึงขอย้ายสถานที่ให้บริการของคลินิกกายภาพบำบัดเป็นการชั่วคราวเป็นห้องปฏิบัติการทางคลินิก ชั้น 1 อาคารวิชาการ 8 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2559 จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 โดยเปิดให้บริการในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.และนอกเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น.(นัดก่อนล่วงหน้า 1 วัน) หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 0 7567 2571, 063 0728533

TOP