ย้ายสถานที่ให้บริการคลินิกกายภาพบำบัดม.วลัยลักษณ์เป็นการชั่วคราว