ผู้บริหารโครงการECOSwat เยี่ยมม.วลัยลักษณ์ กระชับความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนี