ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผู้บริหารโครงการECOSwat เยี่ยมม.วลัยลักษณ์ กระชับความสัมพันธ์ไทย-เยอรมนีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร และดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Roland Treitler, Project Manager โครงการECOSwat พร้อมด้วยคณะ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมคารวะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมกระชับความสัมพันธ์อันดีเสมอมาในด้านความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการจัดการน้ำในภาวะวิกฤตโดยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำ (Improved Management of Extream Events through Ecosystem-based Adaptation in Watershed : ECOSwat ) ซึ่งดำเนินการร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 –มิถุนายน 2559 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สุธีระ ทองขาว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

TOP