มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายในพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช