ข่าวทั่วไป

มวล. รวมใจ ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้น...อาลัยพ่อหลวงเมื่อค่ำวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โถงกลางอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กว่า ๓๐๐ คน ร่วมประดิษฐ์ริบบิ้นรวมใจ...อาลัยพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งริบบิ้นทั้งหมดจะนำไปแจกให้กับชาวบ้านในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ของการแสดงถึงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประมวลภาพ

TOP