ข่าวทั่วไป

บริการย้อมผ้าสีดำฟรี ณ ลานจอดรถ อาคารวิชาการ 7

อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จึงจัด บริการย้อมผ้าสีดำฟรี แก่ ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และบุคลากร ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2559 ณ ลานจอดรถ อาคารวิชาการ 7 รายละเอียดดังนี้

ส่งผ้า เวลา 08.30-10.00 น. สามารถรับผ้าคืนได้ตั้งแต่เวลา 16.00-17.00 น.ในวันเดียวกัน
ส่งผ้า เวลา 10.00-13.30 น. สามารถรับผ้าคืนได้ในวันถัดไป เวลา 16.00-17.00 น.

ผ้าที่แนะนำ ผ้าด้าย(คอตตอล) หรือ ผ้าฝ้าย


TOP