ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมโรงแรมกระบี่ เป็นวิทยากร Green Heart Training ที่ลันตา รีสอร์ท