ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราชเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร. นพ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปฯ สนามหน้าเมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการตำรวจ ทหาร ผู้แทนสมาคม สโมสร ชมรม กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนและนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โอกาสเดียวกันนี้ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชด้วย

ประมวลภาพ

TOP