ข่าวทั่วไป

7-Catalog จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ ม.วลัยลักษณ์


Norrat – สเปรย์ไล่หนู และ onefresh – Nano Herbal Active สองผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยมีจำหน่ายใน 7-catalog ฉบับเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2559

ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นโจทย์วิจัยที่ คุณชาญเดช วังสะวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท หมื่นทิพย์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตเวชสำอางด้านสมุนไพรไทย ได้เข้าร่วมบ่มเพาะธุรกิจ กับมหาวิทยาลัย มีการร่วมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง และ รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรมาแก้ปัญหาในการไล่หนู(Norrat – สเปรย์ไล่หนู) และ มีฤทธิในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้จริงถึง 99% (onefresh – Nano Herbal Active)นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์จากทีมออกแบบนวัตกรรม จากสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ด้านการตลาด การรับรองมาตรฐาน จาก อ.ฮุสเซ็น นิยมเดชา สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันได้รับเครื่องหมายรับรองฮาลาลเป็นที่เรียบร้อย

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อและสามารถรับสินค้าได้ที่ 7-ELEVEN ได้ทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/7-catalog.html

TOP